KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Sposób załatwiania spraw

Elektroniczna skrzynka podawcza

Podania, wnioski i pisma można również kierować korespondencyjnie na adres:

 • Miejskie Przedszkole Nr 12 w Zgierzu
 • ul. Gałczyńskiego 30
 • 95 – 100 Zgierz
 • e – mailem: topola@wikom.pl
 • telefonicznie: 42 7165254, tel./fax:42 7161712

Przedszkole załatwia i przyjmuje sprawy dotyczące edukacji, kadr, finansów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa:

 • dokumentację kancelaryjną – wg instrukcji kancelaryjnej,
 • dokumentację kadrową i finansową wg odrębnych przepisów.

Sprawy prowadzone przez Przedszkole:

1. Edukacja: 

 • zapisy do przedszkola,
 • obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • wydawanie opinii o dziecku,
 • wydawanie informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej
 • dzienniki zajęć przedszkola.

2. Sprawy administracyjne: 

 • pobieranie opłat za świadczenia przedszkola,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • wydawanie decyzji w sprawie obniżenia lub zwolnienia z opłat za przedszkole.

3. Sprawy kadrowe: 

 • sprawy osobowe nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

4. Sprawozdawczość: 

 • raporty,
 • sprawozdania.

5. Archiwum: 

 • akta osobowe pracowników,
 • dzienniki zajęć przedszkola,
 • protokoły z posiedzeń rady pedagogicznej wraz z uchwałami,
 • zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedszkola.

6. Finanse przedszkola: 

 • Sprawy dotyczące funkcjonowania finansów placówki udostępniane są organowi prowadzącemu lub organowi kontrolnemu.

Tryb załatwiania spraw:

 1. Przyjęcie lub wypisanie dziecka z przedszkola, zaświadczenia, wydawanie decyzji, opinii, sprawy organizacyjne, wnioski, skargi : sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz.7.00-15.00
 2. Odpłatność za przedszkole: samodzielny referent w ustalone dni każdego miesiąca (informacja na tablicy ogłoszeń i na stronie przedszkola: www.topola@wikom.pl
 3. Bieżące informacje o dziecku: nauczycielki poszczególnych grup.
 4. Konsultacje indywidualne dla rodziców: nauczycielki grup zgodnie z ustalonym terminem.
 5. Dyrektor przyjmuje interesantów w godzinach:
  • Poniedziałek 8.00 – 12.00
  • Wtorek 8.00 – 12.00
  • Środa 8.00 – 12.00
  • Czwartek 8.00 – 12.00
  • Piątek 8.00 – 11.00
 6. Finanse przedszkola: główna księgowa.

Wymogi dotyczące treści korespondencji

Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu nie udziela odpowiedzi na korespondencję, w tym również otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu Postępowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) zgodnie z ww. art. 63 § 2 K.P.A. Treść kierowanej korespondencji ( w tym również elektronicznej powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby, od której pochodzi / imię i nazwisko /
 • adresu / kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu /
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy

Sprawy można załatwiać ustnie lub pisemnie.

Sprawy załatwia się według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu
data: 07-07-2020
data: 07-07-2020
data: 07-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 04-01-2018 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 149