KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Opłaty

Zasady odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/355/16 Rady Miasta Zgierza z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz przedszkolach publicznych:

Stawka godzinowa

Za każdą rozpoczętą godzinę korzystania z wychowania przedszkolnego wykraczającą poza realizację Podstawy programowej wychowania przedszkolnego rodzic dziecka w wieku do lat 5 ponosi opłatę w wysokości 1zł.

Rodzic dziecka w wieku 6 lat nie ponosi opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu wykraczającą poza podstawę programową wychowania przedszkolnego.

Przedszkole umożliwia dziecku odpłatne korzystanie z wyżywienia.

Świadczenia realizowane przez przedszkole w zakresie podstawy programowej od godziny 8.00 do godziny 13.00 są bezpłatne .

Opłata za każdą rozpoczętą godzinę od 6.00 do 8.00 i od 13.00 do 17.00 wynosi 1zł.

Opłatę za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wyliczaną przez dyrektora przedszkola, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni

Stawka żywieniowa

Wysokość stawki żywieniowej ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym.

Stawka żywieniowa wynosi:

3 posiłki (śniadanie, obiad, podwieczorek)

6,00 zł/dzień

2 posiłki (śniadanie, obiad)

4,80 zł/dzień

1 posiłek (śniadanie)

1,80 zł/ dzień

1 posiłek (obiad)

3,00 zł/dzień

1 posiłek (podwieczorek)

1,20 zł/ dzień

 Sposób dokonywania opłat

Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu oraz wyżywienie płatne są z dołu do 15-tego dnia każdego miesiąca.

Płatność należy regulować:

za pośrednictwem konta bankowego nr:

  1. za godziny pobytu -79 8783 0004 0021 6528 2000 0003 
  2. za żywienie - 68 8783 0004 0021 6528 2000 0007

Za zwłokę we wnoszeniu opłat naliczane są odsetki w ustawowej wysokości.

Opłata za wyżywienie oraz wysokość miesięcznej stawki godzinowej jest zmienna – jej wysokość zależy od ilości dni roboczych w danym miesiącu oraz od odpisów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu w miesiącu poprzednim.

Przed dokonaniem wpłat na konto należy uzyskać w przedszkolu informację na temat ich wysokości za dany miesiąc.

Podmiot udostępniający informację:
Miejskie Przedszkole nr 12 w Zgierzu
data: 07-07-2020
data: 07-07-2020
data: 07-07-2020
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 16-09-2019 - Edycja treści
  • 02-01-2018 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 169